• 9849-xxx-xxx
  • noreply@example.com
  • Tyagal, Patan, Lalitpur
ศิลปะไทย
พุทธประติมากรรมไทย ดังไกลทั่วโลก

พุทธประติมากรรมไทย ดังไกลทั่วโลก

สวัสดีค่าทุกท่าน วันนี้แอดมินมีศิลปะไทยมาฝาก กับ พุทธประติมากรรมไทย ทุกคนอาจจะคุ้นเคยกับรูปปั้นพระพุทธรูปต่างๆ ตามวัด ตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่สำคัญต่างๆ แต่รู้ไหมว่ารูปปั้นนั้นๆ มีที่มาที่หลายยุคหลายสมัย วันนี้แอดมินจะมาบอกกันค่ะ

พุทธประติมากรรมไทย  แสดงความเชื่อทางพระพุทธศาสนา

ประวัติศาสตร์ประติมากรรมไทยแบ่งได้เป็น 3 ช่วงใหญ่ คือ สมัยทวารวดี สมัยสุโขทัย และสมัยอยุธยา

564000 - พุทธประติมากรรมไทย ดังไกลทั่วโลก
พุทธประติมากรรมไทย

ศิลปะไทยดั้งเดิมประกอบด้วยพุทธศิลป์ที่ได้รับอิทธิพลจากคติชนวิทยาและฮินดูเป็นหลัก ประติมากรรมไทยส่วนใหญ่มักวาดภาพพระพุทธรูปและตัวละครอื่นๆ จากตำนานเทพเจ้าในศาสนาพุทธและฮินดู

รูปแบบของอาณาจักรอมราวดีและคุปตะแบบอินเดียเป็นรากฐานของศิลปะทวารวดีส่วนใหญ่ ซึ่งผลิตทั้งภาพฮินดูและพุทธ ซึ่งมักใช้รูปแบบของรูปปั้นขนาดใหญ่ สมัยสุโขทัยเป็นพยานถึงพัฒนาการของอิริยาบถ 4 ประการของพระพุทธเจ้าไทย คือ เดิน ยืน นั่ง และนอน ต่อมาศิลปะไทยได้รับอิทธิพลอย่างมากจากภาพสุโขทัยและยังคงเลียนแบบท่าทางเหล่านี้ต่อไป

ศิลปินในสมัยอยุธยาตอนปลายมักวาดภาพพระพุทธเจ้าในชุดพระราชา ตั้งอยู่บนฐานอันวิจิตร ประติมากรรมมักปิดทอง หรือตกแต่งด้วยแผ่นทองคำเปลวในรูปแบบอิสระบนพื้นแล็กเกอร์

ศิลปะไทยดั้งเดิมประกอบด้วยศิลปะทางพุทธศาสนาเป็นหลัก และคติชนชาวไทยที่ได้รับอิทธิพลจากฮินดูในระดับที่น้อยกว่า ตั้งแต่ศตวรรษที่ 1 ถึง 7 ศิลปะในประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากการติดต่อโดยตรงกับพ่อค้าชาวอินเดียและการขยายตัวของอาณาจักรมอญ ซึ่งนำไปสู่การสร้างศิลปะฮินดูและพุทธที่ได้รับแรงบันดาลใจจากประเพณีคุปตะของอินเดีย ประติมากรรมไทยส่วนใหญ่มักวาดภาพพระพุทธรูปและตัวละครอื่นๆ จากตำนานเทพเจ้าในศาสนาพุทธและฮินดู ในขณะที่ภาพวาดไทยประกอบด้วยภาพประกอบหนังสือและการตกแต่งด้วยภาพวาดของวัดและพระราชวัง ประวัติศาสตร์ประติมากรรมทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทยจนถึงศตวรรษที่ 18 สามารถแบ่งได้เป็น 3 ช่วงใหญ่ๆ คือ สมัยทวารวดี สมัยสุโขทัย และสมัยอยุธยา

สมัยทวารวดี (ศตวรรษที่ 6-11)

รูปแบบของอาณาจักรอมราวดีและคุปตะแบบอินเดียเป็นรากฐานของศิลปะทวารวดีส่วนใหญ่ ซึ่งผลิตทั้งภาพฮินดูและพุทธ มักใช้รูปแบบของรูปปั้นขนาดใหญ่ ตั้งแต่ศตวรรษที่ 9 เป็นต้นมา อิทธิพลของมหายาน เช่น แบบเขมรกัมพูชาทางตอนเหนือและแบบศรีวิชัยในภาคใต้ก็มีความสำคัญมากขึ้น ศิลปะทวารวดีมาเพื่อเป็นตัวแทนของแพนธีออนมหายาน แสดงถึงการสร้างสรรค์ของพระโพธิสัตว์หลายองค์ หรือสิ่งมีชีวิตที่รู้แจ้ง

สามรูปแบบที่สำคัญของการจิตรพระพุทธเจ้าที่เกิดขึ้นในสมัยทวารวดี

1.พระพุทธเจ้าในท่าตรีภังค์ (เอน) มีลักษณะแบบอินเดียและไม่มีออรีโอล

2.พระพุทธเจ้าแบบอมราวดีขาโก่งหลวม คิ้วต่อเนื่อง จมูกแบน ริมฝีปากหนา และออรีโอลรูปดอกบัว

3.พระพุทธรูปหน้าเหลี่ยมคางแหว่ง ลักษณะเขมร พับขาเต็มนั่งบนฐานบัว

สมัยสุโขทัย (ศตวรรษที่ 13–15)

พุทธศาสนานิกายเถรวาทจากศรีลังกามาถึงประเทศไทยเป็นครั้งแรกในศตวรรษที่ 13 ในเวลาเดียวกับที่อาณาจักรสุโขทัยก่อตั้งขึ้นในภาคเหนือตอนกลางของประเทศไทย พุทธศาสนานิกายเถรวาทมีอิทธิพลอย่างมากต่อศิลปะสุโขทัย ซึ่งสนับสนุนพระพุทธรูปที่มีสไตล์อย่างสูง พระรูปที่หล่อด้วยความตั้งใจที่จะพรรณนาถึงลักษณะเหนือมนุษย์ของพระองค์และเพื่อให้สอดคล้องกับเครื่องหมายกำหนดตามบัญญัติตามที่กำหนดไว้ในตำราพุทธโบราณ พระพุทธเจ้าสุโขทัยมักมีผมหยักศก มีรอยยิ้มเล็กน้อย ไหล่กว้าง ใบหน้ารูปไข่เรียว และมีออรีโอลรูปเปลวไฟ รายละเอียดทางกายวิภาคเล็กน้อยมักถูกละไว้เพื่อเน้นด้านจิตวิญญาณของพระพุทธเจ้า

สมัยสุโขทัยเป็นพยานถึงพัฒนาการของอิริยาบถ 4 ประการของพระพุทธเจ้าไทย คือ เดิน ยืน นั่ง และนอน ต่อมาศิลปะไทยได้รับอิทธิพลอย่างมากจากภาพสุโขทัยและยังคงเลียนแบบท่าทางเหล่านี้ต่อไป

สมัยอยุธยา (ศตวรรษที่ 14–18)

ประติมากรรมอยุธยาทำด้วยหิน ทองสัมฤทธิ์ อิฐและปูนปั้น ยุคนี้มีพระพุทธรูปเรียงแถวเรียงกันเป็นแถว อิทธิพลของสมัยสุโขทัยยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพระพุทธรูปสำริดซึ่งแสดงเป็นท่าสุโขทัย ศิลปินในสมัยอยุธยาตอนปลายมักวาดภาพพระพุทธเจ้าในชุดพระราชา ตั้งอยู่บนฐานอันวิจิตร ประติมากรรมมักปิดทอง หรือตกแต่งด้วยแผ่นทองคำเปลวในรูปแบบอิสระบนพื้นแล็กเกอร์

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

ชมศิลปะอื่นๆ คลิ๊ก

THANK CREDIT romaniajewishtours.com