• 9849-xxx-xxx
  • noreply@example.com
  • Tyagal, Patan, Lalitpur
ศิลปะต่างประเทศ
รูปลักษณะอันโดดเด่นของศิลปะโรมัน

รูปลักษณะอันโดดเด่นของศิลปะโรมัน

ศิลปะโรมันส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลจากกรีก ซึ่งมีองค์ประกอบที่ประณีต งดงาม แต่ศิลปะของโรมันเน้นความใหญ่โตมโหฬาร มีความหรูหรา สง่างาม มั่นคงแข็งแรง สถาปัตยกรรมโรมันมีชื่อเสียงมาก โรมันเป็นชาติแรกที่คิดค้นสร้างคอนกรีตได้ สามารถใช้คอนกรีตหล่อขึ้นเป็นโครงสร้างรูปโดมช่วยทำให้การก่อสร้างอาคารมีขนาดใหญ่ขึ้น สถาปัตยกรรมของโรมันที่มีชื่อเสียงได้แก่ วิหารแพนเธออน (Pantheon) โคลอสเซียม (Colosseum) เป็นสนามกีฬารูปกลมรีขนาดใหญ่มหึมาสามารถจุคนดูได้ถึง 50,000 คน นอกจากงานสถาปัตยกรรมดังกล่าวแล้ว ชาวโรมันยังสร้างสะพานโค้งข้ามแม่น้ำและส่งน้ำข้ามหุบเขาต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก สิ่งก่อสร้างที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักกันทั่วโลก คือ ประตูชัย (Arch of Triumph) สร้างขึ้นเพื่อสรรเสริญ และฉลองชัยของทหารโรมัน โดยสร้างเป็นประตูโค้งขนาดใหญ่สำหรับให้ทหารเดินทัพผ่านเมื่อออกสงครามหรือภายหลังได้รับชัยชนะ ประดับด้วยภาพประติมากรรมนูนสูงอย่างสง่างาม

งานประติมากรรมของโรมันมีไม่มาก ส่วนใหญ่ขนย้ายมาจากกรีก มีการสร้างสรรค์ขึ้นเองบ้างแต่เป็นส่วนน้อยนอกนั้นทำเลียนแบบกรีกทั้งหมด ผลงานที่พบในกรุงโรมได้แก่ ภาพเลาคูนกับบุตรชายกำลังถูกงูกัด เป็นผลงานที่นำมาจากกรีก นอกนั้นได้แก่ภาพประติมากรรมของบุคคลสำคัญในยุคนั้น เช่น รูปจูเลียสซีซาร์ รูปจักรพรรดิออกัสตัส รูปจักรพรรดิคาราคัลลา   รูปจักรพรรดิเนโร เป็นต้น

izobrazitelnoe iskusstvo drevnego rima osobennosti kulturi drevnego rima 3 - รูปลักษณะอันโดดเด่นของศิลปะโรมัน
ศิลปะโรมัน

                งานจิตรกรรมของโรมัน มีการค้นพบภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังที่ยังอยู่ในสภาพดีมากมาย ส่วนใหญ่เป็นภาพที่แสดงถึงเรื่องราวในชีวิตประจำวันของชาวโรมันนอกนั้นเป็นภาพในเทพนิยาย เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ลักษณะของภาพยังมีความงามที่สมบูรณ์ เป็นภาพเขียนสีและประดับด้วยหินสี (Mosaic) อย่างประณีต สวยงาม ศาสนาและปรัชญา  ได้รับแบบอย่างมาจากกรีก เชื่อเกี่ยวกับโชคลาภ นับถือภูติผีปีศาจ ต่อมารับเอาความเชื่อเรื่องเทพเจ้าจากกรีก ชาวโรมันเคารพในอำนาจ เน้นเรื่องวินัยและระเบียบ

                ประติมากรรม  นิยมประติมากรรมของกรีกไปประดับตกแต่งอาคารต่าง ๆ ต่อมาเมื่อประติมากรรมกรีกเริ่มลดลงจึงเกิดการทำลอกเลียนผลงานที่มีชื่อเสียง นิยมทำประติมากรรมภาพเหมือน

                สถาปัตยกรรม  สมัยสาธารณรัฐคิดประดิษฐ์หัวเสาเรียกว่าคอมโพสีท (Composite) มีลักษณะผสมระหว่างไอโอนิค กับคลอรีนเธียน นำระบบวิธีการก่อสร้าง อาช กับ โวลท์ นำโวลท์มาใช้เป็นโครงสร้างหลังคาสร้างเป็นรูปโดมทำให้ได้เนื้อที่ภายในกว้างขวาง

1.วิหารและสุสาน (Temple and Tomb)

2.สถานที่อาบน้ำสาธารณะ (Public Baths or Thermae)

3.โรงมหรสพและสนามกีฬา (Theatres, Amphethea and Cercuses)

4.โฟรุมและบาสิลิกา (Forum and Basilica)

5.อาคารที่พักอาศัยทั่วไป

6.สะพานและท่อลำเลียงน้ำ (Bridges and Aqueduct)

7.การวางผังเมือง (Town – Planning)

โพรุม (Forum) ย่านชุมนุชน ตลาด สถานที่ราชการ สถานที่ราชการ วิหาร อาคารต่าง ๆ ล้อมรอบ

                บาสิลิกา (Basilica) เป็นอาคารขนาดใหญ่ ใช้เป็นศาลยุติธรรม และสถานที่ทำการค้าขายของรัฐ ใช้เป็นที่ประกอบพิธีสำคัญ พิธีทางศาสนา

                โรงละคร และสนามกีฬา (Theatres and Ampitheatres) โคลอสเซียม (Colosseum) ใช้ระบบอาช และโวลท์รับคาน ชั้นแรกเป็นแบบดอริค ชั้นสองเป็นแบบไอโอนิค ชั้นสามเป็นแบบคอรินเธียน ชั้นสี่เป็นเสาหลอกแบบผ่าครึ่งซีก (Pelaster) สนามกีฬา สนามแข่งม้า สนามแข่งรถ วิหาร แพนเธออน (Pantheon)สถานที่อาบน้ำสาธารณะประตูชัย(Triumphal Arch) ประเภทอนุสาวรีย์ สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะจากสงคราม นิยมสร้างคร่อมถนนท่อลำเลียงน้ำและสะพาน การก่อสร้างใช้ระบบอาช หรือประตูโค้งสร้างขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์เน้นเรื่องความสูงสง่าและดูมีอำนาจ นำระบบอาชและโวลท์มาใช้ทำให้เกิดโดมภายในอาคารนิยมตกแต่งอย่างหรูหราการพัฒนาระบบอาชและโวลท์ทำให้ดูไม่ทึบ ใช้ประโยชน์ภายในได้เต็มที่  ประติมากรรม  สมัยจักรวรรดิต้นมีทั้งแบบเหมือนจริงและแบบอุดมคติ